wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
DENTEXPO WARSZAWA 2017
DENTEXPO WARSZAWA 2017

JEDYNE TARGI STOMATOLOGICZNE
W WARSZAWIE

DENTEXPO WARSZAWA 2017
DENTEXPO WARSZAWA 2017

TARGI
KONFERENCJE
WARSZTATY PAKTYCZNE

DENTEXPO WARSZAWA 2017
DENTEXPO WARSZAWA 2017

21 i 22 KWIETNIA 2017
PAŁAC KULTURY I NAUKI, WARSZAWA

DENTEXPO 2017 - zjazd szkoleniowy

ZJAZD SZKOLENIOWY NOWOŚCI STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

DENTEXPO 2017

21 i 22 kwietnia 2017r.

Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

 

ZJAZD SZKOLENIOWY

NOWOŚCI STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

(planowane punkty edukacyjne potwierdzone zaświadczeniem)

 

Kierownik naukowy Zjazdu

Dr hab. n. med. Janusz Kleinrok prof. nadz. WSM

 

21 kwietnia 2016, piątek

 

 

KURS MEDYCZNY NR II - 4 punkty edukacyjne, koszt 300 PLN

godz. 9.00 – 12.30

Dr n. med. Michał Ganowicz

CZY NA PEWNO WIESZ JAK SZYBKO ZROBIĆ NAPRAWDĘ FUNKCJONALNE I ESTETYCZNE WYPEŁNIENIE?

 • Znaki na powierzchni, czyli nauka morfologii zębów w 10 minut…
 • Tylko dwa narzędzia, jedna warstwa materiału i wypełnienie gotowe.
 • Okluzja pojedynczego zęba.
 • Naprawdę gładka powierzchnię wypełnienia w jedną chwilę.

 

KURS MEDYCZNY NR III - 4 punkty edukacyjne, koszt 300 PLN

godz. 9.15 – 12.45 – 3 punkty edukacyjne

Dr n med. Małgorzata Kiernicka

Jama ustna w zdrowiu i chorobie - zagadnienia wybrane.

- Anatomia makro i mikroskopowa błony śluzowej jamy ustnej. Wargi. Przedsionek. Jama ustna właściwa. Język. Dno jamy ustnej. Podniebienie twarde i miękkie. Policzki.

- Fizjologia błony śluzowej jamy ustnej.

- Badania podstawowe i pomocnicze w chorobach błony śluzowej jamy ustnej.

 

Choroby wirusowe błony śluzowej jamy ustnej  i aftozy.

- Charakterystyka wykwitów .

- Typowa lokalizacja zmian na błonie śluzowej.

- Różnicowanie.

- Badania dodatkowe.

- Leczenie.

 

Grzybica jamy ustnej.

- Rozpoznanie, klasyfikacja, leczenie.

- Candydoza a leczenie protetyczne.

- Candydoza a inne choroby jamy ustnej.

 

Liszaj płaski  i  leukoplakia.

- Postępowanie diagnostyczne.

- Różnicowanie.

- Leczenie.

- Profilaktyka przeciwnowotworowa

 

KURS MEDYCZNY NR V - 3 punkty edukacyjne, koszt 200 PLN

godz. 9.30 -12.00

lekarz stomatolog Krzysztof Polanowski

KLINICZNE WYKORZYSTANIE ADHEZJI ORAZ MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W

REKONSTRUKCJACH ZĘBÓW.

·         Co jest ważniejsze:  bond, czy kompozyt ?

·         Jak uzyskać maksymalną siłę adhezji przy użyciu różnych systemów wiążących

·         Zaawansowane techniki adhezyjne

·         Kompozyty rodzaje , zalety, wady w świetle rozważań funkcjonalnych i estetycznych

·         Rekonstrukcje o wysokiej estetyce przy użyciu różnych typów materiałów  kompozytowych

·         Zastosowanie technik adhezyjnych i kompozytów w protetyce

·         Techniki zmniejszające skurcz polimeryzacyjny

·         Reperacje kompozytów , ceramiki, metalu w ujęciu praktycznym

·         Techniki ułatwiające pracę z wykorzystaniem adhezji i kompozytów w warunkach każdej praktyki stomatologicznej

·         Koncepcja rekonstrukcji warstwowej wg dr Moppera

 

KURS MEDYCZNY w formie warsztatu NR II 4 punkty edukacyjne, koszt 420 PLN UWAGA: BRAK MIEJSC!

ćwiczenia  na fantomach

godz. 12.30 -16.00

lekarz stomatolog Krzysztof Polanowski

SZKOLENIE WG. PROGRAMU " THE CENTER FOR ESTHETIC EXCELLENCE" CHICAGO

 • Wykonanie licówki  z koloru A4 na A1 z zastosowaniem techniki warstwowej, opakerów i podbarwiaczy
 • Użycie kompozytów Mikrohybrydowych, Nano, Mikrofilnych
 • Zastosowanie Opakeru Pink
 • Zastosowanie opakerów standardowych
 • Użycie podbarwiaczy
 • Prawidłowe polerowanie kompozytów do efektu „glazury"

 

UWAGA: warunkiem udziału w kursie medycznym w formie warsztatu nr II jest udział w kursie medycznym nr V

 

KURS MEDYCZNY NR VI 4 punkty edukacyjne, koszt 350 PLN

godz. 13.00 –  16.30 

Dr n. med. Jacek Ciesielski

PROSTE I ZAAWANSOWANE ODBUDOWY PROTETYCZNE W STOMATOLOGII NEUROMIĘŚNIOWEJ.  PRZEGLĄD PRZYPADKÓW KLINICZNYCH. 

 • Szynoterapia – profilaktyka czy leczenie?   
 • Jak prowadzić  pacjentów z zaburzeniami wysokości zwarcia?
 • Terapia J-5 , relaksacja w celu deprogramacji.   
 • Jak ustalać wysokość zwarcia w leczeniu protetycznym?    
 • ABC Duo-System indywidualny neuromuskularny bite.
 • Plan leczenia i postępowanie lecznicze w dysfunkcjach narządu żucia.       

 

Lekarz stomatolog Michał Paulo 

INTERDYSCYPLINARNE LECZENIE PACJENTA Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA.

 • Autorska karta wywiadu stomatologicznego.
 • Badanie pacjenta w wersji podstawowej, szybkiej diagnostycznej.
 • Porównanie szyn i przedstawienie ich podstawowego zastosowania
 • Jak powinien wyglądać dalszy plan leczenia?
 • Zasady współpracy z fizjoterapeutą.

 

22 kwietnia 2016, sobota

 

KURS MEDYCZNY NR IX
godz. 8.45 – 12.15
Dr n. med. Jacek Ciesielski 4 punkty edukacyjne, koszt 350 PLN

ZAAWANSOWANE ODBUDOWY ESTETYCZNE U PACJENTÓW Z UTRACONĄ WYSOKOŚCIĄ ZWARCIA.

 • Licówki porcelanowe -jak zaplanować rekonstrukcje estetyczne w stomatologii neuromięśniowej.
 • Korony estetyczne na podbudowie tlenku cyrkonu wskazania - stomatologia XXI wieku.
 • Implantoprotetyka-planowanie leczenia chirurgicznego sukcesem protetycznego. Jak unikać błędy w planowaniu leczenia. Praca w zespole chirurg -protetyk.

 

Lekarz stomatolog Michał Paulo

PARAFUNKCJE - JAK WYTŁUMACZYĆ JE PACJENTOWI I JAK POMÓC MU W ICH ELIMINACJI?

 • Wykorzystanie metody MP- scan dla celów diagnostycznych, dokumentacji medycznej, komunikacji z pacjentem i laboratorium technicznym.
 • Czy elektroniczny łuk twarzowy i sEMG przydaje się w codziennej praktyce?
 • Jak pracować z kalką artykulacyjną i jaką grubość wybrać?

 

KURS MEDYCZNY NR XI 4 punkty edukacyjne, koszt 350 PLN
godz. 9.15 – 12.45
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

BŁĄD LEKARSKI A POWIKŁANIE W LECZENIU ENDODONTYCZNYM ZĘBÓW.

 • Kiedy można mówić o błędzie sztuki, a kiedy o powikłaniu?
 • Kiedy typowe powikłanie skutkuje odpowiedzialnością zawodową, cywilną czy nawet karną lekarza?
 • Kiedy złamanie narzędzia, przepchnięcie podchlorynu sodu, aspiracja/połknięcie narzędzia jest błędem sztuki, a kiedy tylko powikłaniem? Jak postąpić po wystąpieniu niepowodzenia, by zostało ono uznane za powikłanie, a nie za błąd sztuki.
 • Jak zapobiec powikłaniom i jak ustrzec się błędów sztuki, tj. co zrobić, by nie złamać narzędzia, przepchnąć podchlorynu sodu do tkanek okw, spowodować odmy.
 • Przykłady spraw sądowych o błąd sztuki w zakresie endodoncji.
 • Przykłady błędów i powikłań w zakresie endodoncji dorosłych i wieku rozwojowego.
 • Jak ustrzec się przed faktem, by powikłanie, do którego doszło podczas leczenia nie zostało przez sąd uznane za błąd sztuki – działanie profilaktyczne
 • Powikłanie, błąd sztuki a pomyłka – różnice w odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej
 • Kiedy lekarz nie odpowiada finansowo i zawodowo mimo popełnionego błędu sztuki?

 

 

KURS MEDYCZNY NR XII 2 punkty edukacyjne, koszt 180 PLN
godz. 9.30-11.30
Lekarz stomatolog Krzysztof Polanowski
NIEINWAZYJNE METODY LECZENIA PRÓCHNICY – CARIFREE CAMBRA. REALNY ŚWIAT BEZ  PRÓCHNICY

·         Próchnica, dlaczego jej leczenie było nieskuteczne

·         Najnowsze poglądy na leczenie próchnicy

·         Stomatologia nieinwazyjna jako podstawowa metoda leczenia stomatologicznego

·         Diagnoza próchnicy CariScreen  - skuteczne badanie stanu infekcji w czasie rzeczywistym  w gabinecie stomatologicznym

·         Preparaty stomatologiczne lecznicze i profilaktyczne, działanie i różnice

·         Zaawansowane lecznicze preparaty skutecznie zwalczające infekcję próchniczą

·         Strategie wypełniania ubytków spowodowanych infekcją próchniczą z zastosowaniem technik adhezyjnych

 

KURS MEDYCZNY NR XIII 4 punkty edukacyjne, koszt 350 PLN
godz. 13.00 – 16.30
Prof. dr hab. n med. Tomasz Konopka

ZMIANY W JAMIE USTNEJ PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ.

 • Zakażenie HIV a zmiany w jamie ustnej w dobie leczenia HART
 • Wybrane zakażenia bakteryjne przenoszone droga płciową w jamie ustnej
 • Zakażenia opryszczkowe, EBV i HPV w jamie ustnej
 • Rak błony śluzowej jamy ustnej HPV dodatni
 • Diagnostyka i profilaktyka STI

 

SYMPTOMATOLOGIA ZMIAN ALERGICZNYCH W JAMIE USTNEJ I NA TWARZY.

 • Choroby jamy ustnej z nadwrażliwości typu I.
 • Zespół Stevensa-Johnsona- współczesna etiologia, obrazy kliniczne i leczenie.
 • Kontaktowe zapalenie jamy ustnej i warg
 • Ziarnica jamy ustnej i twarzy- alergeny, obrazy kliniczne i leczenie
 • Inne choroby jamy ustnej o sugerowanym tle alergicznym- dowody, diagnostyka i wpływ na postępowanie terapeutyczne.

 

 

 

 

*Aktualizacja programu kwiecień 2017

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konferencji z przyczyn niezależnych do dnia 14 kwietnia 2017 - wówczas wpłaty zostaną zwrócone, bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania.

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl